Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
วันที่ 22 มิถุนายน 2560
 properfychannelnews facebook
หลงรัก...เมืองน่าน (นะซิ)
20 ตุลาคม 2557 เวลา 12:26 น.

  
เมื่อช่วงร้อนหนักได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวจังหวัดน่านแล้วประทับใจในเมืองเล็กๆนี้ในหลายสิ่งหลายอย่าง จึงอยากจะนำความประทับใจมาแบ่งปันเล่าสู่กันฟังสำหรับผู้ที่กำลังมองหาเมืองท่องเที่ยวที่เป็นเมืองสงบเล็กๆ แต่มีวิถีวัฒนธรรมที่งดงามมีความสุขสงบที่เรียบง่ายจนเกิดเป็นเสน่ห์ของเมืองให้เราได้หลงรัก

เมืองน่านเป็นเมืองในหุบเขาเล็กๆ และได้ชื่อว่าเป็นเมืองคู่แฝดของหลวงพระบาง สามารถจะท่องเที่ยวแบบตามรอยวัฒนธรรมและในเส้นทางธรรมชาติก็ได้ ที่พักก็ราคาไม่แพงเพราะยังเป็นธุรกิจท้องถิ่น “องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน) ” หรือ อพท. ได้คัดเลือกให้เมืองน่านเป็นหนึ่งในพื้นที่พิเศษ เพื่อพัฒนาต่อยอดให้เมืองน่านมีเสน่ห์ทางการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นบนพื้นฐานของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

เราเริ่มต้นเที่ยวรอบเมืองน่านด้วยการนั่งรถรางซึ่งทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ของจังหวัดน่านได้จัดรถรางเที่ยวรอบเมืองไว้บริการนักท่องเที่ยว หรือใครอยากจะปั่นจักรยานเที่ยวเองก็มีร้านให้เช่าจักรยานถีบ

รอบตัวเมืองน่านเต็มไปด้วยวัดเก่าอยู่รายล้อม วัดแรกที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งคือ วัดมิ่งเมือง เพราะเป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่าน โดดเด่นด้วยลายปูนปั้นที่วิจิตรบรรจงเป็นอย่างมาก เราสามารถเดินท้าวต่อไปยังวัดภูมินทร์ ที่อยู่ไม่ห่างเท่าใดนัก วัดภูมินทร์เป็นวัดเก่าแก่ที่มีลักษณะแปลก โบสถ์และวิหารสร้างเป็นอาคารหลังเดียวกัน มีนาคสะดุ้งขนาดใหญ่แห่แหนพระอุโบสถเทินไว้กลางลำตัวนาค และที่ไม่มีใครเหมือนคือพระอุโบสถทรงจัตุรมุข และพระประธานจตุรพักตร์ไม่ว่าจะขึ้นบันไดทางทิศไหนก็จะพบพระพักตร์ของพระพุทธรูปทุกด้าน

นอกจากนี้ผนังของวิหารยังเป็นลายเขียนแสดงถึงชีวิตและวัฒนธรรมของยุคสมัยที่ผ่านมาตามพงศาวดารของเมืองน่าน เช่น  ภาพปู่ม่าน ย่าม่าน ซึ่งเป็นคำเรียกผู้ชายผู้หญิงชาวไทลื้อในสมัยโบราณกระซิบสนทนากัน และได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพที่งามเยี่ยมของวัดภูมินทร์และได้กลายเป็นสัญลักษณ์ในของที่ระลึกของเมืองน่านเลยทีเดียว

ใกล้กับวัดภูมินทร์เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ซึ่งเดิมเป็นสถานที่ประทับของพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดช เจ้าผู้ครองนครน่าน ปัจจุบันเป็นที่จัดแสดงการจำลองวิถีชีวิตชาวน่านในอดีต และเป็นที่จัดแสดงโบราณวัตถุที่เคยเป็นของสำคัญๆ ของพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดช และเจ้ามหาพรหม อาทิ พระพุทธรูปทรงเครื่องประทับยืน อายุราวครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 24 ศิลปะล้านนา หีบพระธรรม ลองประกอบพระศพสร้างขึ้นเมื่อคราวงานพระศพพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดช ในปี 2481 ระหว่างรอลองและพระโกศพระราชทานจากกรุงเทพฯ และถูกนำมาใช้อีกในงานพระศพของเจ้ามหาพรหมสุรธาดา และในงานพระราชทานเพลิงศพเจ้าราชบุตร (น้อย หมอกฟ้า) เมื่อปี 2502  สัปคับช้าง และยังเป็นที่เก็บรักษา งาช้างดำ วัตถุมงคลคู่บ้านคู่เมืองน่าน

วัดพระธาตุช้างค้ำ ซึ่งอยู่บริเวณใกล้กันที่น่าสนใจคือ ภายในมีพุทธรูปสัมริดยืนปางประทานอภัย อายุราว 600 ปีภายในวัดประดิษฐานเจดีย์ช้างค้ำซึ่งเป็นศิลปสมัยสุโขทัยอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 จากนั้นไปสักการะพระเจ้าทองทิพย์ ที่วัดสวนตาล พระเจ้าทองทิพย์เป็นพระพุทธรูปทองสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในล้านนา มีอายุกว่า 900 ปี เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองน่าน ภายในวัดยังมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์คู่บารมีด้วย

นอกจากนี้ยังมีวัดหนองบัว ที่เป็นผลงานชิ้นเอกทางสถาปัตยกรรมของเมืองน่านเลยทีเดียว และสถานที่ไม่ควรพลาดคือ วัดเขาน้อย จุดชุมวิวของเมืองน่าน ซึ่งจะมีองค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และยังประดิษฐานพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน พระพุทธรูปปางประทานพร บนยอดพระเกศาทำจากทองคำหนัก 27 บาท

สำหรับผู้ที่เกิดปีเถาะไม่ควรพลาดคือการสักการะ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำคนเกิดปีเถาะ เป็นอนุสรณ์ของความรักและความสัมพันธ์ระหว่างเมืองน่านกับเมืองสุโขทัยในอดีต และแวะเที่ยว หอศิลป์ริมน่าน สถานที่จัดแสดงศิลปะและวัฒนธรรมของเมืองน่านของอาจารย์วินัย ปราบริปู ศิลปินชาวน่านชื่อดัง ภายในนั้นยังมีภาพฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

บ้านเรือนในจังหวัดน่านยังคงมีกลิ่นไอสถาปัตยกรรมล้านนาหลงเหลืออยู่มาก ตลอดข้างทางเราจะเห็นมีบ้านที่เป็นสถาปัตยกรรมล้านนาแซมอยู่เนื่องๆ หนึ่งในไฮไลต์ของสถาปัตยกรรมในตัวเมืองน่านคือโรงแรมภูคา น่านฟ้า โรงแรมที่ขึ้นชื่อของจังหวัดน่านปัจจุบันเป็นของนายบัณฑูร ลำซ่ำ ภายใต้บ้านเรือนผู้คนเมืองน่านในปัจจุบันยังมีคุ้มเจ้าเก่าๆ แทรกตัวปะปนอยู่ อาทิ คุ้มเจ้าเทพมาลา (ธิดาคนที่หนึ่งของเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดช) ปัจจุบันเป็นที่พำนักของทายาทเจ้าบุญศรี เมืองชัย คุ้มเจ้าราชบุตร (เจ้าน้อยมหาพรหม ณ น่าน) ซึ่งตกทอดแก่ทายาทคือเจ้าสมปรารถนา ณ น่าน คุ้มเจ้าฟองคำ ซึ่งคุ้มบางแห่งก็ขาดการบูรณะและมีสภาพทรุดโทรมไปตามกาลเวลาดังภาพที่เห็นเพราะขาดปัจจัยในการบูรณะและทายาทหรือผู้ดูแลในปัจจุบันก็มีอายุ 70-80 ปีแล้ว

สำหรับเมืองน่านนั้นยังขึ้นชื่อด้านผ้าซิ่นทอมือลายน้ำไหลและแหล่งเครื่องเงินชมพูภูคาที่มีลายถักทอที่ละเอียดสวยงามมากแต่มีราคาไม่แพง และที่ต้องไปลิ้มลองคือบัวลอยป้านิ่ม ซึ่งการเที่ยวจังหวัดน่านในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณ บมจ.ศุภาลัย และผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน อุกริช พึ่งโสภา ที่เอื้อเฟื้อพาเที่ยวสถานที่ต่างๆครั้งนี้
   
 

 

คำค้น : เมืองน่าน   พร็อพเดอร์ตี้ชานแนล   คอนโดไกด์   ท่องเที่ยวอย่างยั่งย   ททท.  
อ่านแล้ว : 950 ครั้ง
หน้าหลัก | Editor talk | วิทยุออนไลน์ | สมาชิก | ติดต่อเรา | อีเมล์ | ลิงค์ | ติดต่อลงโฆษณา
ต้องการติดต่อเรา | ส่งข่าว | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แนะนำบริการ
Editor@propertychannelnews.com | Pr@propertychannelnews.com
Copyright © 2010 propertychannelnews.com All Rights Reserved.